DAN  

   NOČ

LOČUJMO! VARUJMO!

Skrb za čisto okolje se začne v našem domu.
Eko ježek ti bo pomagal spoznati svet recikliranja
odpadkov. Veseli se tvoje družbe.
 

Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: 22 april 2009

Naročnik: Komunala Nova Gorica d.d.
Priprava gradiva: g. Boštjan Roldo
Ilustracije: Andrej Berlot
Grafično oblikovanje zgibank: Lettim trženje d.o.o.
Koordinacija: Acris Nova Gorica

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Projektni vodja:
Grafična podoba spletnega mesta:
Programiranje:

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995).


ADS4 je urejevalnik spletnih vsebin  več na: web.arctur.si

4PM je poslovni informacijski sistem za vodenje projektov in skupinsko delo več na: www.4pm.si

SPLETNI SMS je zmogljiv sistem za spletno pošiljanje SMS sporočil več na: www.spletnisms.si.   domov