DAN 

  NOČ

LOČUJMO! VARUJMO!

Skrb za čisto okolje se začne v našem domu.
Eko ježek ti bo pomagal spoznati svet recikliranja
odpadkov. Veseli se tvoje družbe.
 

Zakaj recikliramo odpadke

Vsaka stvar, ki jo uporabljamo, postane nekoč odvečna, postane odpadek. Reciklaža oziroma predelava odpadkov so postopki, ki so namenjeni koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva.

Postopki reciklaže so predvsem:

 • uporaba kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije

 • pridobivanje topil-regeneracija

 • recikliranje-pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem ali z drugimi procesi biološkega preoblikovanja)

 • recikliranje-pridobivanje kovin in njihovih spojin

 • recikliranje-pridobivanje drugih anorganskih materialov

 • regeneracija kislin in baz

 • predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjšanje onesnaževanja

 • predelava sestavin iz katalizatorjev

 • ponovno rafiniranje olja ali druge ponovne uporabe olja

 • vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje

 • uporaba odpadkov, pridobljenih s katerimkoli prej navedenim postopkom

 • izmenjava odpadkov za predelavo s katerimkoli prej navedenim postopkom

 • skladiščenje odpadkov (razen začasno skladiščenje)Za reciklažo odpadkov so pomembne tudi naslednje zahteve:

 • reciklaža odpadkov ima prednost pred drugimi postopki, če obstajajo tehnične možnosti (ob normalnih stroških)

 • uporaba odpadkov kot gorivo ima prednost pred drugimi načini predelave

 • predelovalec odpadkov mora imeti dovoljenje za predelavo.  domov