DAN 

  NOČ

LOČUJMO! VARUJMO!

Skrb za čisto okolje se začne v našem domu.
Eko ježek ti bo pomagal spoznati svet recikliranja
odpadkov. Veseli se tvoje družbe.

Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij.

V zbirnem centru so postavljeni veliki zabojniki, pred vsakim je tabla, kjer je napisano, kaj spada v določen zabojnik. Za zbiranje in začasno shranjevanje nevarnih odpadkov je urejen poseben prostor.

Zbirni centri komunalnih odpadkov Komunala Nova Gorica d.d.

zgibanka ikona Oglejte si promocijsko zgibanko...


  papir 

  steklo 

  papir 

  embalaža

  bio odpadki 

  olja-maščobe 

  tekstil 

  barve 

  baterije 

  detergenti

  les 

  kovine 

  električna in elektronska oprema

Papir in karton

DA: časopisi, revije, knjige, zvezki, letaki, kartron

NE: zamaščen ali plastificiran papir, tetrapak embalaža, uporabljeni papirnati prtički in brisače

Papir in karton

DA: časopisi, revije, knjige, zvezki, letaki, kartron

NE: zamaščen ali plastificiran papir, tetrapak embalaža, uporabljeni papirnati prtički in brisače

Steklo

DA: steklenice, kozarci, steklene posode in vaze, razna druga steklena embalaža

NE: porcelan, kristal, žarnice, ogledala, neonske luči, keramični izdelki, ravno steklo

Pred odložitvijo steklene embalaže v zabojnik le-to izpraznimo, izplaknemo z vodo ter odstranimo zamaške ali pokrovčke!

Embalaža

DA: plastična embalaža čistil, pijač in šamponov, plastični kozarci, vrečke in folije iz polietilena, tetrapak embalaža, pločevinke živil in pijač

NE: plastična embalaža nevarnih snovi in njihovi ostanki (motorna in druge vrste mineralnih olj, pesticidi, barve, laki ...), kosovni plastični predmeti (otroške igrače, polomljeni plastični stoli ...)

Spomnite se splakniti in stisniti embalažo.

Mešani komunalni odpadki

Mešani komunalni odpadki so odpadki, ki ostanejo, ko izločimo ločeno zbrane frakcije, kosovne odpadke, odpadno električno in elektronsko opremo in nevarne odpadke. Ti odpadki se običajno odložijo na odlagališčih za nenevarne odpadke.

DA: vsi odpadki, ki ne sodijo in se jih ne da predelati in izločiti z ločenim zbiranjem odpadkov na ekološkem otoku.

NE: odpadna električna in elektronska oprema, nevarne snovi, gradbeni materiali, večji kosi embalaže, kovine, olja, zdravila

Bio razgradljivi kuhinjski odpadki

DA: kuhinjski odpadki (ospadki vseh vrst zelenjave in sadja, kavna usedlina, kavni filtri, čajne vrečke, netekoči ostanki hrane, jajčne lupine, pokvarjeni prehrambeni izdelki)

NE: maščobe, cigaretni ogorki

Odpadke odložite brez embalaže.

Kosovni odpadki

DA: kopalniška oprema, pohištvo, preproge, oblazinjeno pohištvo, vzmetnice, svetila in senčila, plastični stoli

NE: gospodinjski odpadki, zemlja, listje, veje, nevarni odpadki, avtomobilske gume, gradbeni odpadki - pripeljati na Center za ravnanje z odpadki v Stari Gori

Steklo

DA: steklenice, kozarci, steklene posode in vaze, razna druga steklena embalaža

NE: porcelan, kristal, žarnice, ogledala, neonske luči, keramični izdelki, ravno steklo

Pred odložitvijo steklene embalaže v zabojnik le-to izpraznimo, izplaknemo z vodo ter odstranimo zamaške ali pokrovčke!

Papir in karton

DA: časopisi, revije, knjige, zvezki, letaki, kartron

NE: zamaščen ali plastificiran papir, tetrapak embalaža, uporabljeni papirnati prtički in brisače

Embalaža

DA: plastična embalaža čistil, pijač in šamponov, plastični kozarci, vrečke in folije iz polietilena, tetrapak embalaža, pločevinke živil in pijač

NE: plastična embalaža nevarnih snovi in njihovi ostanki (motorna in druge vrste mineralnih olj, pesticidi, barve, laki ...), kosovni plastični predmeti (otroške igrače, polomljeni plastični stoli ...)

Spomnite se splakniti in stisniti embalažo.

Bio razgradljivi kuhinjski odpadki

DA: kuhinjski odpadki (ospadki vseh vrst zelenjave in sadja, kavna usedlina, kavni filtri, čajne vrečke, netekoči ostanki hrane, jajčne lupine, pokvarjeni prehrambeni izdelki)

NE: maščobe, cigaretni ogorki

Odpadke odložite brez embalaže.

Jedilna olja in maščobe

DA: odpadna jedilna olja po uporabi, po cvrtju, olje iz konzerv

Tekstil

DA: ves odpadni tekstil (preproge, cunje, razni kosi blaga)

Barve

DA: barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi

Baterije in akumulatorji

DA: odpadki kot so baterije in akumulatorji

Detergenti

DA: detergenti brez nevarnih snovi (samo odpadki iz gospodinjstev)

Les in zeleni odrez

DA: lesena embalaža (palete, gajbice, zaboji), pohištveni les (omare, pohištvo, stoli), zeleni odrez (veje, živa meja, listje...)

Kovine

DA: masivno železo (radiatorji, jekleni profili, masivni kosi in litine), kovinska embalaža (sodi, kantice, konzerve), kovinska posoda iz gospodinjstev (kozice, ponve)

Električna in elektronska oprema

DA: velike gospodinjske naprave (hladilniki, zmrzovalniki, pralni in sušilni stroji), male gospodinjske naprave (sesalniki, šivalni stroji), televizijski in računalniški ekrani, računalniki, faksi, telefoni, videorekorderji, kamere, električna in elektronska orodja, oprema za razsvetljavo


  domov