Kaj je ekološki otok oz. zbiralnica?

Ekološki otoki oz. zbiralnice so skupine smetnjakov za ločeno zbiranje odpadkov. Namenjeni so zbiranju odpadkov, ki se jih lahko reciklira. To so raznovrstne embalaže in papirni odpadki.

Zbrane odpadke komunalno podjetje odpelje v center za ločeno zbiranje odpadkov. Tam odpadke še enkrat pregledajo ali jih lahko reciklirajo. Odpadke, ki jih lahko recikliramo odpeljejo v centre za recikliranje. Odpadke, ki jih ne moremo reciklirati odpeljejo na deponijo.

Pri pravilnem ločevanju odpadkov vam lahko pomaga ABCednik odpadkov.

Smetnjaki na ekološkem otoku

Papir in karton

Kontejner Papir in karton
 • časopisi
 • revije
 • knjige
 • zvezki
 • letaki
 • karton
 • zamaščen ali plastificiran papir
 • tetrapak embalaža
 • uporabljeni papirnati prtički in brisače

Steklo

Kontejner Steklo
 • steklenice
 • kozarci
 • steklene posode in vaze
 • razna druga steklena embalaža
 • porcelan
 • kristal
 • žarnice
 • ogledala
 • neonske luči
 • keramični izdelki
 • ravno steklo

Pred odložitvijo steklene embalaže v zabojnik le-to izpraznimo, izplaknemo z vodo ter odstranimo zamaške ali pokrovčke!

Embalaža

Kontejner Embalaža
 • plastična embalaža čistil, pijač in šamponov
 • plastični kozarci
 • vrečke in folije iz polietilena
 • tetrapak embalaža
 • pločevinke živil in pijač
 • plastična embalaža nevarnih snovi in njihovi ostanki (motorna in druge vrste mineralnih olj, pesticidi, barve, laki ...)
 • kosovni plastični predmeti (otroške igrače, polomljeni plastični stoli ...)

Spomnite se splakniti in stisniti embalažo.

Biološki odpadki

Kontejner Biološki odpadki
 • kuhinjski odpadki (odpadki vseh vrst zelenjave in sadja, kavna usedlina, kavni filtri, čajne vrečke, netekoči ostanki hrane, jajčne lupine, pokvarjeni prehrambeni izdelki)
 • maščobe
 • cigaretni ogorki

Odpadke odložite brez embalaže.

Mešani odpadki

Kontejner Mešani odpadki
 • ostanek odpadkov (vsi odpadki, ki ne sodijo in se jih ne da predelati in izločiti z ločenim zbiranjem odpadkov na ekološkem otoku)
 • odpadna električna in elektronska oprema
 • nevarne snovi
 • gradbeni materiali
 • večji kosi embalaže
 • kovine
 • olja
 • zdravila

Mešani komunalni odpadki so odpadki, ki ostanejo, ko izločimo ločeno zbrane frakcije, kosovne odpadke, odpadno električno in elektronsko opremo in nevarne odpadke. Ti odpadki se običajno odložijo na odlagališčih za nenevarne odpadke.