Zakaj recikliramo odpadke?

Vsaka stvar, ki jo uporabljamo, postane nekoč odvečna, postane odpadek. S tem ko recikliramo, predelamo že uporabljene in odpadne snovi ter zagotovimo ponovno uporabo teh materialov ali predelavo odpadkov. Recikliramo lahko papir, tkanine, steklo, kovine, elektroniko in plastiko.

Reciklaža oziroma predelava odpadkov so torej postopki, ki so namenjeni koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin. Zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva.

Postopki reciklaže so predvsem:

 • uporaba kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije
 • pridobivanje topil-regeneracija
 • recikliranje-pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem ali z drugimi procesi biološkega preoblikovanja)
 • recikliranje-pridobivanje kovin in njihovih spojin recikliranje-pridobivanje drugih anorganskih materialov
 • regeneracija kislin in baz
 • predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjšanje onesnaževanja
 • predelava sestavin iz katalizatorjev
 • ponovno rafiniranje olja ali druge ponovne uporabe olja
 • vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje
 • uporaba odpadkov, pridobljenih s katerimkoli prej navedenim postopkom
 • izmenjava odpadkov za predelavo s katerimkoli prej navedenim postopkom
 • skladiščenje odpadkov (razen začasno skladiščenje)

Za reciklažo odpadkov so pomembne tudi naslednje zahteve:

 • reciklaža odpadkov ima prednost pred drugimi postopki, če obstajajo tehnične možnosti (ob normalnih stroških)
 • uporaba odpadkov kot gorivo ima prednost pred drugimi načini predelave
 • predelovalec odpadkov mora imeti dovoljenje za predelavo